Всички публикации от zwonulladm

Превенция и възстановяване на околната среда

Сред най-индустриализирани региона на Северна Европа място се отрежда на Валония. В продължение на много години тя е водещата група на континента от гледна точка на сортиране и рециклиране на битови отпадъци чрез своята амбициозна политика. Произвежда по-малки количества отпадъци, а изкупуването и правилното и регламентирано изхвърляне води до нова политика в по-добро сортиране, рециклиране и насърчаване на заетостта на местно ниво. Това са и предизвикателствата пред правителството на Валония и фирми, работещи в този сектор.

Продължете да четете Превенция и възстановяване на околната среда

Предизвикателства в промените на климата

Промените в климата са сред най-големите предизвикателства пред, които човечеството е изправено.

Сред приоритетните цели на политиката на ЕС е стратегия за промените в климата до 2020 г., намаляване количествата на емисии в резултат от парникови газове и разработване на по-чисти и по-енергийно ефективни. „Валония“ активно участва от тази активна политика за борба срещу изменението на климата и опазването на качеството на въздуха.

Глобалното затопляне, максимумът от замърсявания, емисиите на газове от парници, необходими за справяне и изменението на атмосферните условия с всяка изминала година, води до редица последици, както над човечеството, така и над околната среда.

Продължете да четете Предизвикателства в промените на климата